เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ปะทะเข้ามาตั้งแต่ก่อนเวลาข้ามปี ในด้านหนึ่ง การปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลยังคงเป็นพระเอกในการใช้ชีวิตที่ลดการสัมผัสและเว้นระยะห่าง ขณะที่การเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ก็จำเป็นสำหรับการวางแผนที่รอบคอบและการกระจายความเสี่ยงในชีวิต ส่วนอีกด้าน งานวิจัยของจากมหาวิทยาลัยธุรกิจโคเปนฮาเกนพบว่า การพึ่งพาสิ่งลี้ลับหรือไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่เราทำมากขึ้นเมื่อต้องเจอกับความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม แม้แต่ในตลาดหุ้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแม้แต่เหล่าที่ปรึกษาทางการเงินที่นั่งทับกองข้อมูล ยังต้องทบทวนถึงปัจจัยแบบขั้วตรงข้ามในมิติของสิ่งลี้ลับที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า การก้าวสู่ปี 2021 ...การเตรียมความพร้อมจึงอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง การใส่เสื้อสีตามวัน การพกเครื่องราง การตรวจดวงชะตา และการตระเวนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ต่างๆ รวมถึงงดเว้นสิ่งที่ไม่เป็นมงคล ควบคู่ไปกับการวางแผนและระมัดระวังอย่างเต็มที่ ไม่มากก็น้อยย่อมช่วยเพิ่มความหวังและเติมแรงฮึดให้เราผ่านปีนี้ไปจนได้

วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
version 1.0.5-2494187