ความสงสัยและการสังเกต ทำให้มนุษย์ออกเดินทางหาคำอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เราทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ถูกนำมาใช้อธิบายเรื่องราวและปรากฏการณ์ที่เกิดขี้นบนโลก นิตยสารคิดฉบับนี้จะพาไปสำรวจเรื่องราวของ “ภูมิศาสตร์” ศาสตร์ที่เดินทางข้ามผ่านกาลเวลาพร้อมกับการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน องค์ความรู้เชิงทฤษฎีที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็นตัวจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา เป็นตัวช่วยในกิจกรรมมากมายที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนในปัจจุบัน

วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
version 1.0.5-2494187