จะดีกว่าไหมหากเรารู้จักใช้พลังงานจากปัจจุบัน แทนที่พลังงานจากอดีตซึ่งสร้างปัญหาแบบไม่สิ้นสุด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกว่า เมื่อสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้สรรพสิ่ง ซึ่งรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตดำรงอยู่ได้คือ “พลังงาน” การที่เราใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปแถมยังสร้างปัญหามลภาวะมหาศาล ก็อาจยิ่งบั่นทอนให้สรรพสิ่งดำรงอยู่ยากยิ่งขึ้น พลังงานจากธรรมชาติ หรือ พลังงานสะอาด จึงก้าวเข้ามาเป็นพลังงานหลักในวันนี้ ที่ไม่เพียงช่วยให้โลกอยู่ต่อไปได้ แต่สิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างมนุษย์เราก็เช่นกัน การเติมความคิด ความเข้าใจ และความรู้เข้าไปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถช่วยให้การใช้พลังงานสะอาดคุ้มค่าและเปี่ยมประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นทางออกของปัญหาเดิมแล้ว ก็ยังจะช่วยเบนเข็มของเศรษฐกิจให้ไปในทิศทางที่สว่างสดใสยิ่งกว่าเดิม พบหลากหลายเรื่องราวของ “ความคิดสร้างสรรค์” ที่จะช่วยจุด “พลังงานสะอาด” ให้สว่างเรืองรอง พร้อมก้าวสู่การเป็นขุมพลังแหล่งใหม่ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฟื้นฟูชีวิต และฟื้นฟูโลกของสรรพสิ่งและเราทุกคน

วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
version 1.0.5-2494187