นิตยสารคิดฉบับนี้จะพาไปเรียนรู้คนรุ่นใหม่ผ่านความคิด มุมมอง และพฤติกรรมของพวกเขา อะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อะไรที่ทำให้พวกเขาคิดและปฏิบัติต่างจากคนวัยอื่น อะไรที่หล่อหลอมให้พวกเขาเป็น “คนรุ่นใหม่” ในวันนี้ การทำความเข้าใจคำถามเหล่านี้อาจไม่ทำให้ช่องว่างระหว่างวัยแคบลงทันตาเห็น แต่เพียงให้เราได้คิดย้อนกลับไปว่าเราก็เคยเป็นเด็กเช่นเดียวกัน และเพื่อให้คนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น

วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
version 1.0.5-2494187