“เรื่องในอดีตที่จบไปแล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตในปัจจุบันอย่างไร” หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคำถามนี้อยู่ในหัว แสดงว่าคุณอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่า “ประวัติศาสตร์” ดีพอ นิตยสารคิดฉบับนี้ชวนมาอ่านให้เห็นว่าความหมายที่แท้จริงของประวัติศาสตร์คืออะไร เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยการหยิบใช้ประวัติศาสตร์อย่างไรได้บ้าง ตลอดจนสำรวจรูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ว่าควรเป็นไปในทิศทางใด เพื่อทำให้ประวัติศาสตร์เคลื่อนไปเป็นปัจจุบัน และพร้อมที่จะเป็นฐานแห่งอนาคต ไม่ใช่เพียงบันทึกเก่าเก็บที่รอวันถูกลืม

วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
version 1.0.5-2494187