หน้าหลัก

การแข่งขันในธุรกิจที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น องค์การที่จะเติบโตได้ ต้องสามารถผลิตสินค้าหรือบริการ ที่ลูกค้าต้องการเป็นอันดับแรก และต้องเหนือกว่าคู่แข่งแบบทิ้งกันไม่เห็นฝุ่น โดยการผลิตสินค้าหรือให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ต้นทุนต่ำที่สุด และคุณภาพสูงที่สุด การบริหารการผลิต เป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องศึกษา และปรับปรุงระบบการผลิตสินค้า และบริการอย่างจริงๆ จังๆ หนังสือเล่มนี้ อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา เทคนิค เครื่องมือ ที่เป็นที่นิยมและมีความทันสมัย จากการปฏิบัติจริง สอดแทรกผ่านกรณีศึกษาในภาคอุตสาหกรรมทำให้อ่านง่ายและแฝงคมคิดสะกิดใจ ถ่ายทอดประสบการณ์จากประสบการณ์ในการทำงานโดยตรง จากการบรรยาย และให้คำปรึกษาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากกว่า 15 ปี

วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
version 1.0.5-2494187