หน้าหลัก

“จากยอดแห่งกาพย์เห่เรือ” วรรณคดีเรื่องเยี่ยมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พรรณนาถึงความงดงามของเรือกระบวน ชมปลา ชมไม้ และชมนกสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกถึงนางอันเป็นที่รัก ฝีมือการทำอาหารคาวหวานที่ประดิษฐ์ตกแต่งไว้อย่างงดงาม มีคุณค่าด้านเนื้อหา ประวัติศาสตร์และวรรณศิลป์

วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
version 1.0.5-2494187